Murniece Ruta
Latvia Riga
+37120111829
  1. NEEW (Pasaules Jaunā Ekonomiskā Evolūcija)
  2. Privāto investoru akadēmija.
  3. Naudas plūsmas kvadrants.
  4. Investīcijas.
  5. NEEW Новая Экономическая Эволюция Мира.
  6. Акакдемия Частного Инвестора.
  7. Квадрант Денежного Потока.
  8. Инвестиции.